1/8

KONTAKT OSS IDAG

 

 • for abonnement på hjertestarter

 • for bestilling av kurs, tilleggskurs eller avtale tid for årlig oppdateringskurs

 • for service på / drift av alle typer hjertestartere

 • for ekstra påfyll av materiell

 • ved feil eller mangler på utstyr eller materiell

 

eller hvis dere skulle ha spørsmål om oss eller noen av våre produkter eller tjenester

 

Hva gjør vi?

Vi tilbyr bedrifter Norges beste avtale på hjertestartere, førstehjelp- /HLR- og hjertestarterkurs, helserelaterte- og livreddende produkter.

 

Gjennom et enkelt abonnement tilpasset den enkelte virksomhet, gir vi nødvendig kunnskap og utstyr til å være forberedt dersom livstruende hendelser skulle inntreffe.

 

Gjennom den inkluderte driftsavtalen tar vi ansvar for at virksomhetens utstyr alltid er oppdatert; i beredskap og klart til bruk.

Vi forholder oss til nasjonale retningslinjer, arbeidsmiljølovens krav til førstehjelpsutstyr, loven om elektromedisinsk utstyr og benytter sertifisert personell.

 

 

 • Vi leverer kvalitethjertestartere med tilhørende og nødvendig brukerutstyr

 • Vi monterer og installerer (Veggmontering / festemidler m.m. er inkludert)

 • Vi foretar nødvendig skilting innendørs og evt. utendørs

 • Vi gir ansatte godkjent kurs i førstehjelp-, HLR- og hjertestarterkurs

 • Vi drifter beredskaputstyret gjennom en inkludert service- og vedlikeholdsavtale:

  • Årlig oppfølgingskurs for ansatte (Gjerne gruppevis, og over flere datoer om ønskelig)

  • Årlig sjekk og service av hjertestarter og tilhørende beredskapsutstyr

  • Årlig funksjon- og systemkontroll

  • Årlig sjekk/utskiftning av batteri

  • Årlig sjekk/utskiftning av pads og kontakter

  • Gratis utskiftning/fornyelse av hjertestarter ved feil, bruk eller alder

  • Pant for eldre hjertestarter

 • Vi bistår i utarbeidelse av pressemelding ved installering av hjertestarter

 • Vi følger opp all rapportering, ovenfor myndigheter og registre

 • Registering av hjertestarter i hjertestarterregisteret

 • Betjent servicetelefon via gratisnummer

 • Psykologisk førstehjelp og bearbeiding av traumeopplevelser etter hendelse

 • Førstehjelpskoffert- og materiell pålagt av arbeidstilsynet med påfyll etter hendelse

Vi kan også gjøre tilpasninger etter individuelle behov om nødvendig. Ta kontakt idag for en hyggelig samtale.

Multilux er en ledende totalleverandør av belysning for vei-, gate- og tunneler i Norge. Sikkerhet og gode løsninger er en rød tråd gjennom hele vår virksomhet, også når det kommer til våre egne ansatte.

Å bruke Spartacus Helse sine tjenester var derfor en både fornuftig og praktisk løsning for oss.

- Hallgeir Roe, logistikksjef

NMBU Veterinærhøyskolen

Som landets eneste veterinærfaglig utdanningsinstitusjon, er vi oppholdssted for svært mange mennesker hver eneste dag.

Abonnementet på hjertestarter og regelmessige kurs fra Spartacus Helse gjør oss godt forberedt ved ulykker eller annen kritisk hendelse. 

 

 

 

- Henning Mørch, anestesisykepleier  

Vormsund ungdomsskole har ca. 300 elever og ligger et steinkast fra Vorma. En trygg og sikker hverdag for både elever og ansatte prioriteres høyt hos oss.

 

Spartacus Helse har levert hjertestarter og et meget bra kurs, og tar ansvaret for drift og oppfølging videre. Vi er meget godt fornøyde med samarbeidet, og kan anbefales videre

- Kjell Øygard, Rektor

Langeland skole har ca. 400 elever fra 1. til 7. trinn, hvor vi setter elevene, læring og læringsutbytte i sentrum.

 

For oss er det viktig at læringen og fellesskapet oppleves som trygt og trivelig, og derfor var en hjertestarter også et naturlig supplement til vår akuttberedskap.

 

Spartacus Helse har levert et produkt som er skreddersydd for oss, hvor de har ansvaret for både løpende drift og opplæring av våre ansatte.»

- Tommy Seigerud, Rektor

Jeløy Kurbad (Helse Sør-Øst) er et moderne rehabiliteringssenter og en del av spesialist-helsetjenesten. Vi tilbyr høy faglig kompetanse innen rehabilitering til et stort antall pasientgrupper, og sikkerhet er et viktig fokusområde. 


Vi er godt fornøyd med vårt samarbeid med Spartacus Helse, som er ansvarlige for våre hjertestartere og førstehjelpskurs for vårt personale. Vi opplever samarbeidet som ryddig og problemfritt

- Thomas Pedersen, Avdelingsleder

Norum Bobilgården er en bobilforhandler beliggende i Råde i Østfold. 

 

Vi er opptatt av kvalitet og sikkerhet for både kunder, ansatte og folk i vårt nærområde, og Spartacus Helse har levert utstyr og kurs som ivaretar en god beredskap i tilfelle en akutt hendelse.

 

Vi er veldig fornøyd med samarbeidet, og anbefaler Spartacus Helse videre.

- Thorleif Norum, daglig leder

Vitari AS er et konsulentselskap som tilbyr forretnings-systemer og rådgivning innen regnskap, logistikk, HR og CRM. 


Selskapet legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø og fornøyde ansatte, og er på topp 10 listen over Norges beste arbeidsplasser. Derfor valgte vi Spartacus Helse som samarbeidspartner, og som ivaretar våre behov innen førstehjelp, hjertestarter og kursing av de ansatte.

 

Vi kan trygt anbefale Spartacus Helse sine tjenester som fornøyd kunde.

- Ellen Myhrvold Østern

Bergen Lek & Fritid AS leverer formingsmateriale, leker, møbler, sportsutstyr og andre kvalitetsvarer til barnehager og skoler over hele landet.

 

I vårt daglige arbeide har vi fokus på kvalitet og sikkerhet. Når vi nå fikk muligheten til å skaffe en hjertestarter til fordel for alle i vårt bygg, var beslutningen enkel.

 

Vi er meget fornøyde med Spartacus Helse som var fleksible, leverte raskt og avholdt et innholdsrikt og godt kurs.

- Knut Østevold, Daglig leder

Rustfrie Bergh AS er landets ledende og mest komplette produsent av løsninger til storkjøkkenbransjen, og er også en allsidig leverandør til norsk industri. Vi har 56 medarbeidere og disponerer totalt 7.250 m2 produksjon, lager og kontorlokaler på Dokka.
 
For oss er sikkerhet på arbeidsplassen viktig, og vi er veldig fornøyd med samarbeidet vi har med Spartacus Helse. Spartacus har ansvaret for å følge opp vår virksomhet, hvor også beredskapsutstyret og hjertestarter er levert av dem.  Vi kan trygt anbefale dem videre

- Øivind Johan Bergh, Daglig leder

Granstangen skole har plass til ca. 540 elever fra 8-10 trinn, og er også praksisskole for Norges Idrettshøgskole.

 

Skolen benyttes av mange mennesker daglig, både på dag- og kveldstid. Spartacus Helse har levert utstyr og hjertestarter, og tar ansvaret for drift og opplæring innen livredning og førstehjelp. Med dyktige kursinstruktører får vi tilpasset innhold etter vårt behov, og vi er veldig fornøyd samarbeidet.

- Pål Einar R. Johansen, Ass. rektor

Tann Estetikk AS

Vi er meget fornøyde med det samarbeidet vi har med Spartacus Helse. Våre kunders sikkerhet er viktig for oss, og vi har nylig hatt et tilpasset førstehjelpskurs for vår type virksomhet. Der gjennomgikk vi blant annet temaene bevisstløshet, frie luftveier, varsling, kvelning, hjerteinfarkt med fokus på anormale symptomer, hjerneslag og anafylaktisk sjokk, HLR, bruk av vår hjertestarter m.m. Instruktøren var dyktig og grundig.

- Kristin L. Nymark - Tannlegesektretær

Teglverket Skole er en ny og moderne barne- og ungdomsskole i Oslo med ca. 400 elever og 70 ansatte over et areal på 12.500 kvm.

 

I et moderne bygg hvor mange mennesker oppholder seg daglig, er det viktig med riktig førstehjelp- og akuttutstyr i tilfelle alvorlige hendelser.

 

Spartacus Helse har ansvar for utstyret og opplæring av våre ansatte, og har levert kurs tilpasset vårt behov som vi er veldig godt fornøyde med.

- Therese Holseter – Konsulent
 

SalatMestern er i dag en av Norges ledende produsenter innen Majonesbaserte salater, Dressinger, Sildeprodukter og Sjøprodukter i lake. Fabrikken sysselsetter ca. 70 ansatte og holder til på Gressvik i Fredrikstad.


Vi stiller høye krav til sikkerhet gjennom hele produksjonskjeden, og Spartacus Helse har oppfølging og ansvar for hjertestarter og førstehjelpsutstyr med tilhørende opplæring av ansatte.

 

Vi er godt fornøyd med samarbeidet, og Spartacus sine kursinstruktører både lærerike og inspirerende

- Jan Børge Aune - KS/HMS leder

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

 

HiOA er en statlig skole, og Norges største høyskole med over 17.000 studenter og 1.700 ansatte. Her hvor det ferdes mange mennesker, og hvor læring og kompetanse er nøkkelord, så ser vi viktigheten av at våre ansatte har oppdaterte kunnskaper om førstehjelp og livreddende behandling.

Institutt for Produktdesign ved HIOA er veldig fornøyd med kurset som ble holdt av Spartacus Helse for 45 av våre studenter høsten 2016, og vi kan trygt anbefale dem videre

- Sigrid Haugen

Fabritius Gruppen

 

Fabritius Gruppen med datterselskaper er en betydelig eiendomsaktør i Norge med spesielt fokus på næringseiendom og nybyggprosjekter.

 

Vi har valgt Spartacus Helse som leverandør av hjertestarter, førstehjelpskurs –og utstyr, og er godt fornøyd med samarbeidet. 

- Ingrid Mathisen  

Oddevall Skole ligger i Lier kommune i Buskerud og har 76 elever fra 1 – 7 trinn. Vi ønsker at både elever og ansatte skal ha en trygg arbeidshverdag og oppdatert førstehjelpsutstyr er viktig. Spartacus Helse har levert hjertestarter, utstyr og kurs og følger oss opp videre.

 

Vi er veldig fornøyd med samarbeidet og kurset som ble avholdt, og kan trygt anbefale Spartacus Helse sine tjenester.

-    Hilde Lohne Karlsen, Rektor.
 

Flow-Teknikk AS er blant de ledende firmaer for leveranse av prosessinstrumenter til norsk industri, forskning og offshore, og vårt kontor ligger på Billingstad.

 

Hjertestarter og førstehjelpsutstyret gjennom Spartacus Helse gir alle våre ansatte en tryggere arbeidsdag, og vi har nå gjennomført kurs som vi var veldig fornøyde med. En meget bra, engasjert og dyktig kursleder. Tror ikke det kan gjøres bedre.»


-    Jan Cato Christoffersen, Daglig leder.

Ådalsbruk Skole er en barneskole 1-7 trinn, som ligger sør for Løten sentrum. Vi har hjertestarteravtale gjennom Spartacus Helse, og har akkurat gjennomført livreddende førstehjelpskurs for våre ansatte.


Vi opplevde kurset som meget bra, med en kursholder som var sprudlende og formidlet på en god måte. Alle fulgte med helt til slutt – etter en lang dag på jobb er det bra jobbet!

-    Heidi Amundsen, Rektor.
 

Cleanworld AS er et uavhengig, ledende meglerfirma med 13 ansatte som fokuserer på markedet for fornybar energi. Vi har hjertestarter og utstyr fra Spartacus Helse og har akkurat gjennomført kurs for de ansatte. 


Vi vil takke så mye for besøket og kurset holdt her hos oss i dag. Vi er super fornøyde med besøket og syns det var et veldig bra kurs, med en veldig hyggelig, flink og profesjonell instruktør.

 

- C. Wolden, Backoffice manager

Tronrud Eiendom har jobbet med utvikling og forvaltning av eiendom i over 40 år, og oppfører boenheter, næringsareal og parkeringshus.

Hjertestarteren og beredskapsutstyret gir våre ansatte en ekstra trygghet, og samarbeidet med Spartacus Helse forbereder oss på å håndtere kritiske situasjoner.

 

Våre ansatte har gjennomført livreddende kurs, og vi er svært fornøyd med gjennomføringen. Kursholderen var helt suveren og svært god pedagogisk.

                     - Ståle Strømsodd, Driftsdirektør
 

Bergen Kunsthall er et kjent visningssted for samtidskunst som presenterer utstillinger og arrangementer av internasjonale kunstnere.

 

Med mange ansatte, mange besøkende og en sentral beliggenhet, så gir hjertestarter-pakken fra Spartacus Helse trygghet for oss og hele nærområdet.

 

Vi har akkurat gjennomført livreddende førstehjelpskurs, og vi var alle enige om at dette var det beste kurset vi noensinne har deltatt på. Vi er godt fornøyde med samarbeidet vi har med Spartacus Helse.
 
                   - Einride Torvik, Produksjonsleder