Bedriftshelsetjeneste - HMS

Grønn Jobb bedriftshelsetjeneste er en totalleverandør av HMS-tjenester. Vi tilfredsstiller arbeidstilsynets krav om godkjenning og kvalitet på tjenester. Vår bedrift er i gang med kvalitetssikring av våre tjenester i henhold til ISO 9001 standard. Vårt arbeid er basert på anerkjente metoder i fagfeltet, og vi benytter blant annet LØFT og LEAN i vårt arbeid. Vår tverrfaglige kompetanse står til deres disposisjon når dere måtte trenge det, vi garanterer konsultasjon hos de fleste av våre fagpersoner innen 48 timer.

Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste hjelper bedriften til å skape et helsefremmende arbeidsmiljø for ansatte slik at sykefraværet kan holdes på et minimum. Videre har vi lang erfaring med bistand og gjennomføring av risikoanalyser og risikovurderinger.

Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste bistår bedriften med forebygging og behandling av helserelaterte plager hos bedriftens ansatte. Vårt tverrfaglige team har spesialkompetanse på sykefraværsoppfølging, spesielt rettet mot muskel- og skjelettplager og lettere psykiske lidelser.

Våre tjenester:

 •  Helseundersøkelser

 • Arbeidsmedisinsk poliklinikk

 • Arbeidsplassvurdering

 • Yrkeshygiene - Risikovurdering

 • Miljøfyrtårn

 • Sykefraværoppfølging

 • HMS - Rådgivning

 • Psykososialt og organisastorisk

 • Trening i bedrift

 • Ergonomisk veiledning

 • Vaksinasjoner

 • Spørreundersøkelser

 • Rus og spillavhengighet 

 • Krisehåndtering  

Ta kontakt idag:

Takk. Beskjeden er sendt