© Copyright 2015 - Spartacus Helse AS

NORSK HJERTESTARTERREGISTER

Vi retter en stor takk til alle dem som bidrar til å utvikle det mest omfattende registeret over hjertestartere i Norge. Gjennom mest mulig korrekt og oppdatert informasjon vil dette registeret redde liv.

 

Ved å trykke på kartet over vil du gå videre til Norsk Hjertestarterregister.

Norsk hjertestarterregister

www.norskhjertestarterregister.no

www.finnhjertestarter.no

hjertestarterregisteret.no

www.hjertestarterregisteret.no