Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF) er basert på retningslinjer fra Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd. Instruktøren vil utstede individuelle kursbevis i etterkant av kurset. I tillegg får bedriften et eget bevis på at ansatte har gjennomført kurs.

BESTILL GRUNNKURS I
FØRSTEHJELP (NGF)

Varighet 6 timer - Inntil 12 personer pr. kurs.  (Flere personer? Ikke noe problem, ta kontakt)

En undervisningstime varer i ca. 45 min med ca. 15 min pause.

Tema for kurset:

  • Hva er livreddende førstehjelp? 

  • Varsling 

  • Pasientundersøkelse

  • Gjenkjenne symptomer

  • Bevisstløshet og sideleie

  • Frie luftveier, fremmedlegmer i luftveier

  • Hjerte- og lungeredning

  • Skadestedsledelse

  • Behandling ved brudd, blødninger og brannskader

Kr. 11.990.- (fritatt mva)

TAKK! Forespørselen er mottatt