Alt du trenger i en pakke - Hjertestarter, førstehjelpsutstyr og kurs

 


Hvorfor bør bedriften ha en hjertestarter?

Hjertestans rammer både unge og gamle og man vet aldri når tilfellet inntreffer. 2 av 3 dødsfall på arbeidsplassen skyldes hjertestans. Ved en hjertestans har man bevissthet i ca. 10 sekunder og sjansen for å overleve reduseres med ca. 10 % for hvert minutt som går. Uten behandling er risikoen for permanent hjerneskade stor allerede etter 4-5 minutter, og for dødsfall etter ca. 10 minutter. Riktig gjennomføring av hjerte- og lungeredning (HLR) forlenger denne tiden noe, mens en tilgjengelig hjertestarter er helt nødvendig for å redde livet.

 

 

Hvorfor må bedriften ha førstehjelpsutstyr/koffert?

En komplett og riktig utstyrt førstehjelpskoffert / Beredskapskoffert kan bety forskjellen på liv og død ved en akutt hendelse. 

 

Førstehjelpsutstyr er pålagt alle virksomheter som har ansatte, i henhold til lov av 17 juni 2005 om arbeidsmiljø mv

Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til enhver tid, påhviler arbeidsgiveren (arbeidsmiljøloven § 2-1).

 

Utstyret skal være lett tilgjengelig, og skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall ansatte, arbeidets karakter og arbeidsforhold. Vi lager gjerne en førstehjelpvegg for din virksomhet.

 

 

Gjennom vårt enkle abonnement hjelper Spartacus Helse din bedrift, og tar hele ansvaret.

Hjertestartere, service med driftsansvar

Vi leverer hjertestartere og beredskapsutstyr tilpasset alle typer virksomheter og bransjer.

Hjertestartere redder liv, men..
det forutsetter at hjertestarteren fungerer den dagen uhellet er ute. Mange hjerte-startere står uvirksomme rundt om i Norge. Manglende ettersyn utgjør en alvorlig trussel, og kan i verste fall medvirke til dødsfall.


Bedrifter forteller oss..
at de ikke har tilstrekkelig kunnskaper til å utføre nødvendig service og utskiftninger på hjertestarteren. Andre har ikke gode nok rutiner for slik oppfølging og vedlikehold. Mange er også usikre på hvilket ansvar man har som eier av slikt medisinsk utstyr.


Spartacus Helse tilbyr..
en rimelig og tilpasset service- og driftsavtale på hjertestartere og førstehjelpsutstyr. Vi tar ansvar for at utstyret er i beredskap til enhver tid; kontrollerer at nødvendige krav tilfredsstilles og at oppdateringer, vedlikehold og utskiftninger foretas i henhold til utløpsdato/garanti/evt. bruk.

 

HLR/hjertestarterkurs anbefales alltid og inkluderes normalt for alle ansatte. Våre dyktige instruktører er også sertifiserte innen de fleste førstehjelpemner. Ønskes det førstehjelpskurs, så inkluderer vi også dette.

 

Vi tilbyr rimelige service- og driftsavtale på de fleste typer hjertestartere dersom man allerede har en hjertestarter. Lurer du på om vi kan ta service på deres?   

Sjekk med oss idag.

Hjertestarterkurs (DHLR) og førstehjelpskurs

 

Førstehjelp er ikke bare noe vi skal kunne, det er også noe vi skal ville.

 

De profesjonelle er ikke der når ulykken skjer. De kommer senere. Ved de første livsviktige minuttene kan det være du som tar deg av en skadd eller alvorlig syk - på jobb, i hjemmet eller på fritiden. Et kombinert førstehjelp- og hjertestarterkurs gir den grunnleggende kunnskapen for å kunne redde liv.

Hjertestarter HS1

 

Verdens mest solgte halvautomatiske hjertestarter som passer til bedrifter og privatpersoner. Beregnet for innendørs bruk, enkelt brukergrensesnitt, talemelding for hjerte-lungeredning (HLR), automatisk selvtest og den gir beskjed når batteri og elektroder må skiftes. 8 års garanti.

Passer til kontorrelaterte virksomheter, institusjoner, skoler, barnehager o.l.

Hjertestarter FRx

 

En robust halvautomatisk defibrilator som tåler fuktig miljø. Enkelt brukergrensesnitt, tale for hjerte-lungeredning, selvtestende og gir beskjed når elektroder og batteri må skiftes ut. 8 års garanti.

Passer til industrirelaterte virksomheter, offshore, svømmehaller o.l.

Hjertestarter FR3

 

HeartStart FR3 er Philips hittil mest profesjonelle halvautomatiske defibrillator (AED), den gjør livredningen raskere, enklere og bedre for profesjonelt personell. Den har en klar LCD fargeskjerm, er selvtestende, kan velges som tospråklig og har et enkelt brukergrensesnitt. Kan bestilles med eller uten EKG og gir beskjed når elektroder og batteri må skiftes. 5 års garanti.

Passer til helserelaterte virksomheter, private sykehus, legekontorer o.l.

Førstehjelpskofferter -og utstyr

 

Godkjent beredskapskoffert med ustyr tilpasset den enkelte bransje. Førstehjelpsutstyret tilfredsstiller arbeidstilsynets krav. Leveres med festebrakett for montering på vegg eller i bil. Alt av utstyr er merket på norsk eller med lettforståelige anvisning/bilder som forklarer bruk og fremgangsmåte.

 

Vi tilbyr sjekk og jevnlig påfyll av førstehjelpsutstyret, slik at bedriften alltid er godkjent i forhold til arbeidsmiljølovens § 2-1.

Utleie av hjertestarter

 

Kort- eller langtidsleie av hjertestarter til arrangementer, konserter, events, eller lignende. Hjertestarteren leveres komplett, klar til bruk i egen bæreveske. Det følger også med nødvendige anvisninger.

Little Anne - Treningsdukke for HLR/DHLR

 

HLR-dukken Little Anne er designet slik at flere elever kan motta høykvalitets HLR- opplæring i behandling av voksne ved at den er realistisk, slitesterk, økonomisk og lett å bære.

Gratis sjekk av førstehjelpsutstyr

 

Vi kontrollerer at utstyret du har ikke har gått ut på dato, og at materiellet dere har tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav i forhold til bransje, størrelse og antall ansatte.

Dersom du anbefales å skifte ut eller supplere utstyret du allerede har, gir vi deg rabatt på nytt materiell.

 

Tilbudet gjelder i Oslo og Akerhus. Ring oss idag, så kommer vi kanskje allerede imorgen.

Bedriftshelsetjeneste - HMS

 

Vår samarbeidspartner Grønn Jobb bedriftshelsetjeneste er totalleverandør av HMS-tjenester, og hjelper din bedrift med å løse de problemer og behov du som kunde måtte ha innen helse, miljø og sikkerhet. 

Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste bistår bedriften med forebygging og behandling av helse-relaterte plager hos bedriftens ansatte. Vårt tverrfaglige team har spesialkompetanse på sykefraværsoppfølging, spesielt rettet mot muskel- og skjelettplager og lettere psykiske lidelser.

Les mer om oss