Service og vedlikehold av hjertestartere

 

Altfor mange hjertestartere har gjennom mange år blitt montert uten tilfredsstillende ettersyn eller en serviceavtale. En hjertestarter er en avansert livredningsmaskin som trenger jevnlig tilsyn og service. En defekt hjertestarter gir falsk trygghet, hvor manglende tilsyn i verste fall kan være medvirkende årsak til dødsfall.

 

Vi tilbyr service- og vedlikeholdsavtale på de fleste typer hjertestartere, og sørger for at disse er operative til enhver tid.

 

Dersom dere også trenger hjertestarterkurs og/eller førstehjelpskurs, så kan dette inkluderes i serviceavtalen om ønskelig.

Ja, kontakt meg for et godt tilbud:

 

© 2015 Spartacus Helse AS

Ring oss gratis: 800 61 700

Mandag -  Fredag          09:00 - 15:00

  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn App Icon