SAS fjerner hjertestartere fra flyene


FASES UT: SAS beholder hjertestarterne i sine langdistansefly, men faser dem ut på flyene som trafikkerer Norge- og Europa-rutene. Selskapet mener det er mer behov for annet medisinsk utstyr om bord - som oksygenbeholdere. Foto: Martin Nilsen

- Vi omprioriterer akuttutstyret om bord, sier SAS om at selskapet fjerner hjertestarterne fra flyene på Norge- og Europa-rutene.

SAS har hjertestartere om bord i alle sine langdistansefly, men ikke i alle fly som trafikkerer Norge- Skandinavia- og Europa-rutene, altså på flygninger der det er mulig å nødlande på kort varsel.

- Tungt utstyr

- I forbindelse med en gjennomgang av det medisinske utstyret om bord, har vi sett på hvilke behov som er størst - basert på erfaringer, forklarer SAS-talsmann Knut Morten Johansen.

- Det er i denne sammenheng vi foretar omprioriteringer som innebærer at hjertestartere fases ut. Plassen og vekten dette utstyret tar, velger vi i stedet å bruke til oksygenbeholdere, som vi mener er en riktigere prioritering, sier Johansen til VG.

Bekymrede flygere

VG har snakket med bekymret flygende personell i SAS, som ikke liker tanken på at hjertestarterne skal fjernes fra kortdistanseflyene.

IKKE I ALLE FLY: Hjertestartere finnes i de fleste flyene SAS arvet fra Braathens, men er ikke standardutstyr i selskapets nyeste Boeing 737-fly. Foto: Knut Løvstuhagen

Men SAS-ledelsen prøver å berolige både passasjerene og sine egne ansatte:

- Det vi ser på innenrikstrafikken og på flygninger i Europa, er at veien ned til nærmerste flyplass, hvor hjelpepersonell står klar, er kort hvis passasjerer blir syke i luften, sier Johansen.

- I en akuttfase i luften har vi ofte erfart at annet medisinsk utstyr er mer påkrevd, sier han.

Ny helsepakke

- På langdistanse-flygningene, der tiden til nærmeste flyplass naturlig nok er lengre, har vi selvsagt fortsatt hjertestartere om bord, sier Johansen.

SAS opplyser at hjertestarterne i flyene skal skiftes ut med en ny og mer relevant «helsepakke» suksessivt etter hvert som flyene skal inn til teknisk service.

- REDDER LIV: Konkurrenten Norwegian har hjertestartere i alle sine fly, og ingen planer om å fjerne dem. Foto: Jan Ovind

- Begrenset plass

Plassen om bord er begrenset, oksygenbeholdere er tunge - og vi kan ikke fly rundt som et helt sykehus, legger Johansen til. Samtidig er han opptatt av å understreke at SAS ikke gambler med passasjerenes sikkerhet når de fjerner hjertestarterne.

- Det er altså ikke mer «utrygt» enn før å reise med SAS. Heller tvert imot, fordi omprioriteringene gjøres ut fra gode registreringer og erfaringer med sykdomstilfeller om bord, sier Johansen.

- Vårt personell er trent og skolert til å håndtere mange ulike akutte situasjoner som oppstår, legger SAS-mannen til.

- Redder liv

Konkurrenten Norwegian har hjertestartere i alle sine fly, og har ingen planer om å fjerne dem, sier selskapets informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til VG.

- Vi har flere eksempler på at hjertestarter har bidratt til å redde liv om bord, sier Sandaker-Nielsen.

#SASfjernerhjertestartere #SAShjertestartere #nyhelsepakke

Overskrifter
Siste Nyheter
Arkiv
Følg oss
Ingen tagger enda.
Søk etter tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2015 Spartacus Helse AS

Ring oss gratis: 800 61 700

Mandag -  Fredag          09:00 - 15:00

  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn App Icon