Har ikke hjertestartere


Da mannen ved siden av sluttet å puste, spurte Simen etter hjertestarter. Det fantes ikke – verken på toget eller stasjonen.

Like før toget ankommer Drammen, segner en mann om og slutter å puste.

– Dette kunne potensielt ha stått om liv eller død om ikke det hadde skjedd rett ved Drammen stasjon, men for eksempel i Liertunnelen, sier Schulstad, som ble vitne til hendelsen.

Schulstad, som jobber i Oslo og pendler med NSB til Holmestrand hver dag, forteller at mannen som fikk et illebefinnende, gikk om bord på Oslo S og satte seg i samme vogn som ham. Da toget nærmet seg Drammen, så det ut som om mannen sovnet.

– Billettkonduktøren prøvde å sjekke billetten til vedkommende, men fikk ikke noe reaksjon, sier han, men;

– Plutselig slo vedkommende øynene opp, og så pustet han ikke mer. Schulstad forteller at mannen deretter ramlet ned på gulvet.

– To stykker spesielt tok ganske raskt affære. De startet opp hjerte- og lungeredning. I ettertid har jeg fått vite at de var legestudenter, så det var flaks.

Schulstad forteller at da toget stanset ved Drammen stasjon, spurte han konduktøren om det fantes hjertestarter på stasjonen. Svaret var nei.

– Så spurte jeg om det fantes på toget. Det var det heller ikke. Da ble jeg sjokkert, sier han.

Ifølge Schulstad holdt de to legestudentene på med førstehjelp til ambulansen kom.

– Ambulansen kom veldig fort, bare elleve minutter tok det. Ambulansepersonellet satte på hjertestarter med en gang, og fraktet mannen over i sykebil, da vedkommende hadde fått puls.

– Du har kurs i bruk av hjertestarter. Vil det si at du kunne ha brukt utstyret som ambulansepersonalet brukte, eller noe tilsvarende, dersom det hadde vært tilgjengelig på toget?

– Absolutt. Konduktøren jeg snakket med sa han hadde opplevd hjertestopp på toget mange ganger. Da er det vel i hvert fall en god idé, å få på plass hjertestarter, mener Schulstad.

Overlege Jørn Rasmussen, ved akuttmottaket på Drammen sykehus, er ikke udelt enig.

– Det aller viktigste er at noen starter opp med hjerte- og lungeredning. Uavhengig av om man har hjertestarter eller ikke. Det er livreddende, sier han.

Rasmussen innrømmer imidlertid at det må hjertestarter til, skal man få i gang igjen et hjerte som har sluttet å slå.

– Man klarer som regel ikke å få i gang igjen en hjertestans, bare ved hjelp av hjerte- og lungeredning. Men de fleste legfolk klarer å holde i gang livreddende førstehjelp i cirka ti minutter, til ambulanse med hjertestarter kommer, sier han og mener derfor at lokaltog i tettbebygde områder ofte kan klare seg uten hjertestarter ombord.

På fjerntog

NSB har hjertestartere på alle langdistansetogene sine. Men mener det ikke trengs på lokaltog.

Kommunikasjonsrådgiver i NSB, Erik Lødding, opplyser at NSB har installert hjertestartere på alle tog som trafikkerer langestrekninger. Det vil si tog mellom Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim og Oslo – Stavanger, samt mellom Trondheim og Bodø.

– Vi har imidlertid valgt ikke å installere hjertestartere om bord i NSBs lokaltog, sier Lødding og begrunner dette med kortere geografisk avstand til medisinsk hjelp.

– Årsaken til denne vurderingen er at responstiden på medisinsk hjelp på lokaltogstrekninger, ansees som såpass god, slik at pasienter kommer seg på sykehus raskt.

Kilde: http://www.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article7691847.ece

#NSB #hjertestarter #hjertestans #legestudenter #lokaltog #fjerntog #regionstog #hjertestopp

Overskrifter
Siste Nyheter
Arkiv
Følg oss
Ingen tagger enda.
Søk etter tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2015 Spartacus Helse AS

Ring oss gratis: 800 61 700

Mandag -  Fredag          09:00 - 15:00

  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn App Icon