Etterlyser en oversikt over hjertestartere

I dag finnes det ikke et register over hvor hjertestarterne finnes, eller om de fungerer.

Årlig rykker ambulansene i Vestfold og Telemark ut på underkant av 300 hjertestans, bare 13 prosent overlever. En hjertestarter, eller en automatisk defibrillator, kan i mange tilfeller øke sjansen for overlevelse.

I Danmark har de satt seg mål å bli det landet i verden hvor flest mennesker yter livreddende førstehjelp. De bruker store beløp på å ha et velfungerende register og kart over hvor det befinner seg hjertestartere. I alt er cirka 11 000 registrert i basen.

Noe lignende skulle gjerne avdelingsoverlege på AMK ved Sykehuset i Vestfold, Jon Erik Steen-Hansen, hatt her hjemme.

– Det er helt åpenbart at det hadde vært veldig flott hvis også dette registeret kunne integreres i forskjellige typer kart. Blant annet våre kart. Vi har bare lagt inn en og en av disse defibrillatorene i kartet etter hvert som vi har fått melding om dem, sier han.

Frivillig registrering

I dag er registreringsskjemaet frivillig å sende inn.

Det betyr at det ikke er noen klar oversikt over hvor hjertestarterne finnes, om de fungerer eller om kontaktnummeret er i funksjon. Problematisk, mener Steen-Hansen.

– Du er helt avhengig av om det er en beredskap og om det er et kontakttelefonnummer. Det jeg er skeptisk til er at de telefonnumrene vi får oppgitt, kanskje ikke er tilgjengelige etter noen år. Det vil da være et problem hvis våre AMK-operatører blir sittende og ringe til en telefon som ikke besvares.

Du vet aldri når du får bruk for den

Ved Kilden Kino i Tønsberg har bedriftene i bygget og beboerne gått sammen og kjøpt en hjertestarter – det til tross for at de er i umiddelbar nærhet til Sykehuset i Vestfold.

– Vi har veldig mange mennesker i et vidt aldersspend her, sånn sett et vidt spend av helse også, så man vet aldri når eller om man får bruk for det, sier kinosjef Tommy Liverød.

Kilde: http://www.nrk.no/vestfold/etterlyser-en-oversikt-over-hjertestartere-1.12133095

#hjertestarter #hjertestans #defibrillator #AED #hjertestarterregister

Overskrifter
Siste Nyheter
Arkiv
Følg oss
Ingen tagger enda.
Søk etter tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2015 Spartacus Helse AS

Ring oss gratis: 800 61 700

Mandag -  Fredag          09:00 - 15:00

  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn App Icon