DSB: -Mangelfull vedlikehold av hjertestartere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) er alvorlig bekymret for manglende vedlikehold av utplasserte hjertestartere, og mener at det i mange tilfeller kan stå mellom liv og død.

Hjertestartere fins i stadig større grad på mange offentlige steder som flyplasser, kjøpesentra, idrettsanlegg osv. Hjertestartere skal kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig. Den som eier hjertestarteren, har ansvaret for at dette gjøres.

DSB har fått meldinger om manglende vedlikehold av hjertestartere, og går nå ut med følgende oppfordring:

– Gode rutiner for vedlikehold av hjertestartere kan redde liv. Alle som eier en hjertestarter bør derfor sette seg inn i bruksanvisningen og lage en rutine for å følge denne, slik at hjertestarteren fungerer den dagen man får bruk for den, sier senioringeniør Villy Rønneberg i DSB.

Både elektroder og batterier har begrenset levetid, og de må byttes ut før levetiden utløper. Tilbehøret er merket med utløpsdato. Bruksanvisningen beskriver hva som skal kontrolleres og byttes og ved hvilket intervall.

– Konsekvensene av manglende kontroll, batteri- og elektrodebytte kan være svært alvorlige, sier Rønneberg.

Hvis hjertestarteren ikke har virket som den skulle, eller om det har oppstått et problem med produktet, oppfordrer DSB eiere av hjertestartere til alltid å kontakte produsent eller leverandør. Produsentene har en plikt til å gjøre sine undersøkelser ved uønskede hendelser og har dessuten en meldeplikt til myndighetene.

________________________________________________________________________________________________________________

Spartacus Helse er ett av selskapene i Norge som er leverandør av livreddende utstyr og kurs til bedriftsmarkedet. Gjennom enkle abonnement tilbys blant annet hjertestartere hvor man påtar seg ansvaret for drift, vedlikehold og opplæring.

Hjertestansregisteret ble lansert i januar i år, mens det landsdekkende registeret over hjertestartere forventes å være klart i løpet av 2016.

Kilde: www.dsb.no

Relaterte artikler:

-Flatt batteri, mann omkom

-Flatt batteri på hjertestarteren kostet nesten 75 åring livet

#hjertestarterkurs #førstehjelpskurs #livreddendekurs #hjertestans #serviceavtale #vedlikeholdhjertestarter #servicehjertestarter #hjertestarterabonnement #hjertestarterleasing #hjertestopp #dsbhjertestartere

Overskrifter
Siste Nyheter
Arkiv
Følg oss
Ingen tagger enda.
Søk etter tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2015 Spartacus Helse AS

Ring oss gratis: 800 61 700

Mandag -  Fredag          09:00 - 15:00

  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn App Icon