Utvalg vil ha hele befolkningen på førstehjelpskurs

December 9, 2015

Store avstander og manglende transportløsninger medfører at leger langt sjeldnere enn før reiser i sykebesøk og rykker ut ved akutte hendelser. Denne trenden må snus, mener et akuttutvalg som i dag kom med sine anbefalinger til helseminister Bent Høie.

 

Akuttmeldingen ble i formiddag lagt frem av Ann Kristin Olsen. NOU 2017:15 heter "Først og fremst". Mandatet fra Bent Høie var å beskrive et helhetlig system som skal ivareta befolkningens behov for trygghet ved akutt sykdom og skade.

 

Mener ambulansepersonellet må utvikles

Olsen presiserte i formiddag at kompetansen i ambulansetjenesten må utvikles, og peker i spesielt på bilambulansepersonellet. Hun mener ambulansepersonell og legevakt utgjør et godt utgangspunkt for akuttmedisinske team de fleste steder i landet.

 

Akuttutvalget sier Norge i utgangspunktet en god akuttberedskap, men det er behov for et nasjonalt løft for å øke kapasitet, kompetanse og kvalitet i akuttkjeden.

 

Gegrafiske forskjeller

Utvalget trekker frem at det er geografiske forskjeller, og det er utfordringer knyttet til tilgjengelighet til de akuttmedisinske tjenestene i en del av de minst sentrale områdene i landet.

 

Alle på kurs

Utvalget legger vekt på at hver og en av oss har et ansvar hvis noe skjer, og vil ha oss på kurs.

 

- Befolkningen er en viktig aktør i akuttkjeden. Viljen og evnen til å sette i verk førstehjelpstiltak, samt kunnskap om hvordan hjelpeapparatet skal varsles, er viktig. Utvalget foreslår et program for livslang læring som innebærer tilpasset førstehjelpsopplæring for barn og unge i barnehage, skole, gjennom idretten, og som treffer den voksne og eldre delen av befolkningen i ulike faser av livet i arbeidslivet og i frivillige organisasjoner.

 

Folk kan redde liv

I rapporten presiseres det at førstehjelp redder liv og gir pasienten bedre effekt av helsetjenestens innsats, og utvalget mener også at Helsedirektoratet bør få ansvaret for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer for førstehjelp.

Førstehjelpkursmå prioriteres.

- Oppdaterte retningslinjer bør gjøres tilgjengelig på helsenorge.no.

Utvalget foreslår en nasjonal høyskoleutdanning i ambulansefaget på bachelor-nivå. Dette var også et av Bent Høies forslag i Sykehusplanen.

– Akuttutvalgets rapport er viktig for oss i arbeidet med å utvikle sykehusstruktur og gi et bedre akuttmedisinsk behandling før pasientene kommer på sykehus. Jeg takker Ann-Kristin Olsen og utvalget for jobben de har gjort, og ser frem til å vurdere forslagene de har lagt frem, sier Bent Høie.

 

 

Kilde:  Aftenposten

Please reload

Overskrifter

Hjertestartere i rute- og ekspressbusser kan redde liv

December 29, 2014

1/2
Please reload

Siste Nyheter
Please reload

Arkiv
Følg oss
Please reload

Søk etter tags